Office of the Washington State Climatologist


November 19, 2020

Climate Outlook Update

The climate outlook has now been updated.


November 5, 2020

November OWSC Newsletter

The November edition of the OWSC newsletter is now available. Topics include:– October climate summary– Evolution of sea surface temperatures in a La Niña winter– Drought Monitor update– Temperature and precipitation outlook När du känner dig bättre med hur du ser ut och känner dig, är det troligt att det blir lättare att utföra sexuella…